Veřená zakázka

Pronájem nebytových prostor Hlavova ústavu

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
70310000-7 - Pronájem nebo prodej budov
Popis:

Jedná se o nadlimitní koncesní řízení zadávané zadavatelem v souladu s ust. § 176 odst. 1 ZZVZ jako otevřené nadlimitní řízení.
Zadavatel zahajuje předmětnou koncesi z důvodu nutnosti
(i) výběru nového nájemce nebytových prostor o celkové výměře 95,33 m2 v Hlavově ústavu na adrese: Studničkova 2039/2 a 2039/4, Praha 2, vč. technického zařízení předmětných nebytových prostor, který nad rámce sjednaného nájemného bude hradit související provozní náklady spojené s užíváním výše uvedených nebytových prostor, a
(ii) dodržení zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace,
(iii) dodavateli jako nájemci a koncesionáři vzniknou či mohou vzniknout příjmy v souvislosti s užíváním prostor v souladu s jejich účelovým určením.
Zadavatel požaduje, aby nájemce přebíral těla osob zemřelých ve VFN v Praze, u kterých není provedena pitva, a těla zemřelých po pitvě vykonané ÚSLT nebo ÚP nebo po jiných činnostech vykonaných ÚP, vždy od odpovědného zástupce ÚSLT nebo ÚP výhradně na základě předávacího protokolu a zajistil převzetí těla zemřelého okamžitě nebo v čase dle požadavku ÚSLT nebo ÚP. Pronajaté prostory mohou sloužit i k uložení těl jiných zemřelých. Za nakládání s tělem zemřelého po předání těla zodpovídá nájemce. Nebytové prostory je nájemce povinen užívat v souladu s účelem, k němuž jsou určeny (zákon o pohřebnictví). Podrobněji viz zadávací (koncesní) dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    18.12.2023

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Pronájem nebytových prostor vývařovny, výdejny, jídelny a bufetu a zajištění školního stravování včetně souvisejících služeb VOŠPaS, SOŠP a Gymnázia, Evropská 33, Praha 6 place Celá Česká republika
Výběrové řízení 0211008750 - pronájem prostor k provozování kavárny 24/7 place Celá Česká republika
Výběrové řízení 0211008749 - pronájem prostor k provozování kavárny v Terminálu 2, Prst C place Celá Česká republika
Zajištění pronájmu nebytových prostor a zajištění nezbytných služeb a dodávek pro potřeby odboru 52 (Auditní orgán) - regionální pracoviště Olomouc place Celá Česká republika
Pronájem prostor sloužících podnikání za účelem provozování hostinské činnosti – Food And Beverage (F&B) // Lease of Business Premises for the Purpose of the Operation of Hospitality Activities – Food And Beverage (F&B) place Celá Česká republika
Pronájem konferenčních prostor v Pardubicích place Celá Česká republika
Pronájem prostor na soutěže a akce place Celá Česká republika
Parlamentní dimenze českého předsednictví v Radě EU ve 2. polovině roku 2022 place Celá Česká republika
Pronájem prostor sloužících podnikání za účelem maloobchodního prodeje a provozování zábavní činnosti – m.č. 2060, 2060a place Celá Česká republika
Pronájem skladovacích prostor – mobiliář a technika KSC Lidové sady place Celá Česká republika