Veřená zakázka

Pronájem kontejnerů na dočasnou MŠ a ZŠ Chýně II.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Dopravní prostředky a příslušenství
CPV kódy:
34221000-2 - Mobilní kontejnery pro zvláštní účely
Popis:

Předmět plnění veřejné zakázky spočívá v nájmu modulové sestavy (moduly, doplňky, propojovací prvky, příslušenství) vč. mobiliáře, která je podrobně specifikovaná v Příloze č. 1 výzvy – Projektová dokumentace.
Seznam mobiliáře k pronájmu je součástí přílohy č. 1.
Součástí přílohy č. 1 je položkový rozpočet služby, v němž účastníci nacení položky za jednotlivé části plnění.
Součástí předmětu plnění je dále doprava na místo plnění, doprava z místa plnění, montáž a demontáž předmětu nájmu, provedení veškerých potřebných prací, které jsou nezbytné pro uvedení předmětu nájmu do plného provozu a následně jeho demontáží, revize, poplatky a závěrečné čištění.
Bližší informace jsou dále uvedeny v návrhu smlouvy o nájmu, který tvoří přílohu č. 2 výzvy k podání nabídek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  23.05.2023
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  08.06.2023