Veřená zakázka

Pronájem a servis tiskových zařízení

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
30120000-6 - Zařízení pro fotokopírování a ofsetové tiskařské zařízení
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je pronájem a servis tiskáren a multifunkčních tiskových zařízení pro Město Valašské Meziříčí včetně SW pro centrální správu tisku, a to v rozsahu:
• pronájem a servis tiskáren a multifunkčních tiskových zařízení
dodání formou pronájmu:
60 ks nových černobílých tiskáren formátu A4 (dále jen A4 ČB), 7 ks nových barevných multifunkčních zařízení formátu A4 (dále jen A4 BAR) 7 ks nových barevných multifunkčních tiskových zařízení formátu A3 (dále jen A3 BAR), z toho u jednoho tohoto zařízení (A3 BAR) musí být součástí i jeden kus sešívacího finišeru
dle specifikací uvedených v „Příloha1_ Minimální_parametry“ včetně zajištění servisu a údržby předepsané výrobcem a dodávka veškerého spotřebního materiálu vyjma papíru po celou dobu pronájmu.
V době dodání budou všechny barevné multifunkční tisková zařízení A4 a A3 od stejného výrobce (stejné značky) a všechny černobílé tiskárny formátu A4, barevné multifunkční tisková zařízení A4 i barevné multifunkční tisková zařízení A3 budou jednoho typů.
• servis stávajících multifunkčních tiskových zařízení
zajištění servisu a údržby předepsané výrobcem a dodávka veškerého spotřebního materiálu vyjma papíru pro 6 ks stávajících multifunkčních tiskových zařízení uvedených v „Příloha2_Seznam _stávajících_zařízení“
dodavatel je oprávněn provést výměnu všech stávajících multifunkčních tiskových zařízení uvedených v „Příloha2_Seznam_stávajících_zařízení“, za pronajaté zařízení, za předpokladu, že zařízení budou nová, stejného typu jak v bodě uvedeném výše, a že se k tomuto dodavatel zavázal v nabídce veřejné zakázky. Nahrazené multifunkční tisková zařízení zůstávají v majetku zadavatele.
Seznam zařízení pro zajištění správy dle tohoto odstavce tvoří „Příloha2_Seznam_stávajících_zařízení“
• SW pro centrální správu tisku
dodání jednoho společného SW pro centrální správu tisku s licencemi pro všechny pronajaté barevné multifunkční tisková zařízení formátu A3 i A4, jakož i stávající multifunkční tisková zařízení, které jsou uvedeny v „Příloha2 Seznam_stávajících_zařízení“.
Dodávka SW bude obsahovat instalaci, zprovoznění, nastavení uživatelských účtů, konfigurace a integrace s tiskovými zařízeními. SW bude sloužit zejména pro dohled nad tiskem uživatelů za účelem snížení celkových tiskových nákladů zadavatele odbouráním nepotřebného tisku a směrováním tisku na nejefektivnější tiskové zařízení. Dále bude SW sloužit k zajištění bezpečnosti tisknutých materiálů před neoprávněným přístupem (ověření uživatele při tisku). Všechna dodaná tisková zařízení musí být s tímto SW kompatibilní a SW musí splňovat parametry uvedené v „Příloha1_Minimální_parametry“.
Licence SW pro centrální správu tisku bude poskytnuta včetně Embedded terminálu pro multifunkční barevné zařízení. SW musí umožnit nastavení tiskové politiky napříč zařízeními.
Dodavatel zajistí SW maintenance po celou dobu pronájmu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.04.2021