Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Projektové dokumentace na lávky pro město Příbram


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na celkovou přestavbu lávek (demolice a výstavba nové lávky) Každá PD bude zhotovena dle platných norem, TP, TKP a dle ČSN EN 1991-2 na skupinu pozemních komunikací MK. Každá lávka bude z ocelové mostovky, dřevěného zábradlí a pochozí plocha bude z dřevěných fošen. Upřesnění zadání proběhne po 1. kontrolním dnu (dále jen „KD“). Pro stanovení typu a délky nosné konstrukce (dále jen „NK“) bude nutné zajistit výpočet Q100+50. Součástí bude rekonstrukce zemních těles a opevnění koryta potoka a svahových kuželů, zajištění bezproblémového odtoku povrchové vody z převáděné lávky, zjištění a řešení dotčených inženýrských sítí dle skutečného stavu. Aktuální stav a parametry lávky jsou uvedeny v příloze č. 1 této zadávací dokumentace. Pro zpracování PD je zhotovitel povinen provést všechny nezbytné zaměření a průzkumy, které by mohly mít vliv na realizaci při provedení stavby, a tyto průzkumy budou součástí projektové dokumentace. Součástí předmětu plnění je i zajištění inženýrské činnosti pro vydání sloučeného územního a stavebního řízení a výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) (předpoklad 16 hod).

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 05.01.2021 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.