Veřená zakázka

Projektová dokumentace - Stavba bytového domu a souvisejících objektů na p.p.č. 27 v k.ú. Malé Březno

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Ústecký kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71000000-8 - Architektonické, stavební, technické a inspekční služby,
71200000-0 - Architektonické a související služby,
71322000-1 - Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby, a to ke stavbě vedené u zadavatele pod názvem „Stavba bytového domu a souvisejících objektů na p.p.č. 27 v k.ú. Malé Březno“ (dále jen „Stavba“ a „Dokumentace“) včetně řešení dopravy v klidu a poskytnutí dalších odborných výkonů, zejména pak výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby, příslušné inženýrské činnosti včetně projednání navrženého řešení s dotčenými orgány státní správy a zpracování plánu BOZP a stanovení možných rizik výstavby. Předmětem díla je také zajištěné rozhodnutí o povolení stavby, blíže viz smlouva o dílo na plnění zakázky, která je závaznou přílohou č. 1 výzvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.06.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  22.06.2021