Veřená zakázka

Projekt odložení skipových dopravních nádob v jámě ČSA 3

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky „Projekt odložení skipových dopravních nádob v jámě ČSA 3“ je zhotovení projektu odložení (vyklizení na povrch) skipových dopravních nádob (dále také jako „DN“), vyrovnávacích a těžních lan v jámě ČSA 3. Těžní stroj na jámě ČSA 3 je dvoulanový s třecím kotoučem, což znamená, že při odložení jedné DN na ohlubni, druhá bude situována na 11. patře. Projekt musí řešit zejména tuto problematiku: a) detailní postup odložení 4 kusů skipových DN, b) způsob vytažení a odložení DN z 11. patra, c) postup odložení 2 vyrovnávacích a 4 těžních lan. Projekt musí být zároveň vypracovaný minimálně v tomto obsahu: d) detailní technologický postup, e) statické výpočty povolených zatížení při jednotlivých operacích uvedených v technologickém postupu s ohledem na typ těžního stroje (např. kontrola statické jistoty proti skluzu lana na třecím kotouči v koncových polohách DN), f) výkaz výměr, g) časovou posloupnost, h) výkresová část – odkládání DN, vyrovnávacích a těžních lan s názornými obrázky prováděných prací.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  09.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  27.05.2024