Veřená zakázka

Projekt, dodávka, instalace a uvedení do provozu fotovoltaických elektráren pro vybrané objekty v majetku obce Stará Huť

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
39300000-5 - Různé zařízení
Popis:

Předmětem plnění zakázky je zejména vypracování kompletní projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení nebo souhlasného vyjádření územně příslušného stavebního úřadu, kompletní dodávka fotovoltaických panelů, včetně konstrukce pro jejich montáž na střechu a veškerého potřebného materiálu, výrobků, konstrukcí a zařízení nutných pro řádné dodání provozuschopné fotovoltaické elektrárny, montáž konstrukcí, instalace fotovoltaických panelů a napojení fotovoltaických panelů na střídače a kompletního řešení napojení na elektrickou síť NN nebo VN, včetně dispečerského řízení výkonu fotovoltaické elektrárny, včetně případné úpravy elektrických rozvaděčů v objektech zadavatele resp. odběrných míst v jednotlivých objektech, oživení systému, podání žádosti a aktivace režimu UPOS a následně po splnění všech podmínek PPDS, podání žádosti a uvedení do UTP, v objektech v majetku obce Stará Huť uvedených v článku 4 těchto zadávacích podmínek, jak je podrobně specifikováno: (a) v podmínkách VZ, (b) v podmínkách schválené dotace z programu Modernizační Fond, výzvy RES+ č. 3/2022, (c) ve Studii stavebně technologického řešení, které byly vytvořeny pro každý z objektů, (d) ve Smlouvách o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí (VN) nebo velmi vysokého napětí (VVN) uzavřených mezi zadavatelem, jako výrobcem, a společností ČEZ Distribuce, a.s., včetně všech jejích příloh jako provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Smlouva o připojení“), a (e) v návrhu Smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“)

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.07.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  02.08.2024