Veřená zakázka

Přístřešek pro vozidla u objektu čp. 111 Horní Maršov

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
CPV kódy:
45200000-9 - Práce pro kompletní nebo částečnou výstavbu inženýrské stavitelství
Popis:

Předmětem této Veřejné zakázky je vybudování přístřešku (novostavby) o celkové zastavěné ploše 198 m2 pro parkování vozidel. Jedná se o trvalou stavbu. Objekt bude umístěn v zastavěném území, v k. ú. Horní Maršov. Objekt je tvořen ocelovou konstrukcí s dřevěným opláštěním. Výška objektu by neměla přesáhnout 3,5 m. Střešní plášť je navržen z cementotřískových desek s plechovou střešní krytinou. Přesný popis požadavků na celkové řešení je zapracován v projektové dokumentaci, která je přílohou 05 této Zadávací dokumentace včetně vyjádření dotčených orgánů a dále ve výkazu výměr, který tvoří přílohu 04 Zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.06.2023