Veřená zakázka

Přístavba hasičské zbrojnice a multifunkčního objektu ke kulturnímu domu č.p. 135

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce,
45211350-7 - Výstavba víceúčelových budov,
45215222-9 - Výstavba společenských, správních a kulturních center,
45216121-8 - Výstavba požárních stanic
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizaci trvalé stavby
občanského vybavení, která se skládá ze dvou částí, které musí být realizovány současně.
Jednu část stavby tvoří požární zbrojnice a druhou část stavby přístavba multifunkčního objektu.
Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky vyplývá z Přílohy č. 1 – Projektová
dokumentace a Přílohy č. 2 – soupis prací, výkaz výměr a dále z Rozhodnutí o schválení stavebního záměru - přístavba hasičské zbrojnice a multifunkčního objektu ke kulturnímu domu č. p. 135, vydané Městským úřadem v Českém Brodě, sp. zn. S-MUCB 7823/2023/OVÚP-Fry, ze dne 21.4.2023, které je Přílohou 1A.
Bližší specifikace zadávacích podmínek jsou součástí výzvy k podání nabídek a příloh.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  28.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  21.06.2024