Veřená zakázka

příslušenství k služebním mobilním telefonům a tabletům

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
32250000-0 - Mobilní telefony
Popis:

Nákup příslušenství k služebním mobilním telefonům a tabletům dle tabulky cenové kalkulace ( součástí je specifikace položky předmětu ) k vyplnění žlutě označených polí a vložení zpět. Další informace viz. příloha Obecné informace pro dodavatele. Konečná nabídková cena s DPH musí být uvedena včetně platné sazby DPH v ČR. !!! NÁVRH OBJEDNÁVKY ZAŠLE UCHAZEČ ZADAVATELI JIŽ PODEPSANÝ OSOBOU OPRÁVNĚNOU JEDNAT JMÉNEM ČI ZA UCHAZEČE (na základě plné moci) SPOLU SE SVOJI NABÍDKOU!!!!!!! Veškerá komunikace (dotazy) mezi zadavatelem a dodavatelem probíhá výhradně na portálu elektronického tržiště NEN. Výběrové řízení bude vyhodnoceno na základě cenových nabídek, vyhrává nejnižší nabídková cena (cena včetně dopravného a dalších nákladů spojených s provedením dodávky), při splnění požadovaných parametrů. Účastníci VŘ budou seznámeni s výsledky prostřednictvím elektronického tržiště. S vítěznou firmou bude neprodleně zahájeno jednání o uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky zadavatel stanovil v návrhu objednávky, který předkládá jako součást zadávací dokumentace. Dodavatel do návrhu objednávky doplní své údaje. Pokud budete cokoliv měnit, označte tyto změny červeně!!!! Dodavatelem upravený návrh objednávky předloží zadavateli v nabídce.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.07.2024