Veřená zakázka

PřF UPOL – Rekonstrukce areálových komunikací u energocentra

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení dostavby a opravy zpevněných ploch komunikací, v provedení úprav na kanalizaci a v provedení přilehlých zahradních a sadových úprav podél objektu TR – energocentrum a při objektu č. 53 v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 241/27, Olomouc – Holice, na pozemcích parc. č. 1705/1, 1705/29, 1705/33, 1705/46, 1705/47, 1705/48, 1706/3 a 1712, vše v katastrálním území Holice u Olomouce, a to vč. zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (vydání kolaudačního souhlasu si Zadavatel zajistí svépomocí).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    13.05.2022