Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

PřF/UPOL – Dodávka vybavení AV techniky pro přízemní část budovy č. 47 – Olomouc Holice


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
a) dodávka, instalace, konfigurace, programování a zprovoznění kompletního vybavení prvky AV techniky dle soupisu prvků uvedeného v příloze č. 4 výzvy k podání nabídek;
b) zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem (pracovníky) a zajištění záručního servisu této AV techniky;
c) dodávka veškerých metalických propojení a kabeláže a ostatní instalační materiál, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech souvisejících instalačních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení předmětu plnění a zajištění jeho provozuschopnosti, včetně provedení provozních zkoušek;
d) propojení nových dodávek se stávajícími systémy Zadavatele, které jsou uvedeny v Příloze č. 5 výzvy k podání nabídek;
e) zpracování dokumentace skutečného provedení předmětu plnění a její předání Zadavateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD nebo jiném vhodném nosiči dat, předání soupisu nastavených parametrů a datových bodů řídícího systému včetně předání zálohy software naprogramovaného řídícího systému na vhodném nosiči dat, zpracování provozního řádu pro používání předmětu plnění, zpracování a předání úplné průvodní dokumentace k dodávanému předmětu plnění, zejména zákonných dokladů, návodů k obsluze, bezpečnostních pokynů apod.;
f) zajištění drobných zednických a přidružených prací, vyžádá-li si to realizace předmětu veřejné zakázky;
g) úklid a odvoz všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní instalaci z místa plnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
h) součástí předmětu plnění je i zajištění dopravy do místa plnění;

a to vše pro rekonstruovanou přízemní část budovy č. 47, v areálu Univerzity Palackého v Olomouci, Šlechtitelů 241/27, 783 71 Olomouc – Holice, umístěné na pozemcích Zadavatele parc. č. 1705/42 a parc. č. 1705/1, vše v katastrálním území Holice u Olomouce.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 15.09.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.