Veřená zakázka

PřF/2021 - Optické prvky pro laserovou excitaci iontů v lineární pasti

Číslo ve věstníku:
Z2021-013166
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývojTechnologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
38000000-5 - Laboratorní, optické a přesné přístroje a zařízení (mimo skel)
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je dodávka optických prvků. Konkrétně se jedná o vlnové destičky, polarizační i nepolarizační děliče svazků, vláknové kolimátory a zrcátka. Optické prvky budou využity v komplexních optických experimentálních schématech používaných pro generaci koherentního záření s přesně definovanou polarizací a frekvencí pro excitaci optických přechodů atomárních iontů. Požadované vlnové délky optických komponent odpovídají jednotlivým přechodům iontů 138Ba+ a 40Ca+. Ionty barya či vápníku budou produkovány v aparatuře kvadrupólové iontové pasti. Následně budou ionty udržovány v pasti, laserově chlazeny a budou přesně kontrolovány jejich vnitřní tedy elektronové stavy i vnější tedy pohybové stavy. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 Zákona rozdělen na dvě části, přičemž Dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoliv z částí veřejné zakázky, může podat svou nabídku i na všechny části.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  19.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  18.05.2021