Veřená zakázka

Přeložka dálkového tepla u výstavby nového objektu – Knihovna Petřiny

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je přeložka vedení dálkového tepla, které je ve vlastnictví společnosti Veolia Energie Praha, a.s. Veolia Energie Praha, a.s. je výlučným vlastníkem rozvodného tepelného zařízení, a to teplovodních rozvodů v topném kanálu (dále též „RTZ"), které je situováno na pozemku parc. č. 3477/206, v k. ú. Břevnov, obec Praha zapsaném na LV č. 1762, a dále na pozemku parc. č. 3747/3, v k. ú. Břevnov, obec Praha zapsaném na LV č. 1762 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha. Vybraný dodavatel provede demontáž stávající části RTZ a přeložku RTZ do nové trasy na pozemku parc. č. 3477/206 , v k. ú. Břevnov, obec Praha zapsaném na LV č. 1762 a dále na pozemku parc. č. 3747/3, v k. ú. Břevnov, obec Praha zapsaném na LV č. 1762 vedeném u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  29.04.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.05.2021