Veřená zakázka

Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Voticko – kompostéry a velkoobjemové kontejnery

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Středočeský kraj
Kategorie:
Odpadové hospodářství, ekologieTechnologie, stroje, přístroje a elektronika
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Dopravní prostředky a příslušenství
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
34928480-6 - Kontejnery a nádoby na odpad a odpadky,
39234000-1 - Kompostovače
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka domovních a komunitních kompostérů a velkoobjemových kontejnerů, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
Jedná se o dodávku:
1) Kompostéru z recyklovaného plastu - domovní o objemu min. 1000 l - počet 2 172 kusů
2) Komunitního kompostéru z recyklovaného plastu, tříkomorového o objemu min. 990 l – počet 25 kusů
3) Komunitního kompostéru z recyklovaného plastu o objemu min. 660 l – počet 13 kusů
4) Velkoobjemového kontejneru o objemu 9 m3 – typ AVIA - počet 3 kusy
5) Velkoobjemového kontejneru o objemu 9 m3 – typ ABROLL - počet 3 kusy
6) Velkoobjemového kontejneru o objemu 16 m3 – typ ABROLL - počet 5 kusů
Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené dodavatelem musí být nové a musí splňovat platné normy a zákonné předpisy.
Dodavatel při realizaci zakázky musí postupovat v souladu se zákonnými normami upravující danou problematiku, ČSN a dalšími příslušnými obecně závaznými předpisy.
Podrobná technická specifikace předmětu veřejné zakázky s požadovanými minimálními technickými parametry je uvedena v příloze č. 3 této zadávací dokumentace – Technické podmínky, jež jsou pro plnění předmětu této zakázky závazné.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění dopravy předmětu zakázky na jednotlivá místa dodání – viz seznam míst plnění uvedený v návrhu kupní smlouvy.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  13.05.2024
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  17.06.2024