Veřená zakázka

Předběžná tržní konzultace - Komplexní dodávka náhradních dílů a zajištění servisních prací protipožárních dveří Krajské zdravotní, a.s. II.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Náhradní díly a spotřební materiál Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
34913000-0 - Různé náhradní díly
Popis:

Zadavatel oznamuje v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“), oprávněnost vést předběžné tržní konzultace („PTK“) s odborníky či dodavateli s cílem připravit zadávací podmínky a informovat dodavatele o svých záměrech a požadavcích, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly jeho potřebám a byly spolu s předmětem veřejné zakázky, nastaveny v souladu se ZZVZ. Zadavatel je připraven představit svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ okruhu potenciálních dodavatelů a diskutovat s nimi stěžejní zadávací podmínky předmětné veřejné zakázky.
Zadavatel plánuje PTK realizovat formou osobního jednání. Den, čas a místo konání bude upřesněno zájemcům o předběžnou tržní konzultaci po vyplnění Příloha č. 2 – Žádost o účast v předběžné tržní konzultaci.
Během PTK zadavatel bude sdělovat pouze takové informace, které jsou veřejně dostupné nebo které se následně stanou součástí zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce.
Zadavatel zveřejňuje tuto informaci a zároveň oslovuje pozvánkou ty dodavatele, kteří jsou mu známí jako možní dodavatelé předmětné veřejné zakázky.
Účast dalších relevantních dodavatelů v PTK je vítána.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    29.06.2022