Veřená zakázka

Předběžná tržní konzultace k připravované veřejné zakázce - Návrh a realizace vertikální zelené stěny na budově ZUŠ v Bílině

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Správa a údržba zeleně
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
77300000-3 - Zahradnické služby,
77310000-6 - Služby vysazování a údržby zelených ploch
Popis:

Předmětem veřejné zakázky, v rámci které se konají předběžné tržní konzultace, je návrh a realizace vertikální zelené stěny na budově ZUŠ v Bílině. Stěna bude osazena na západní slepou fasádu (v celé šířce cca 14 m, do výšky cca 11 m – podokapní římsa), která směřuje do proluky mezi budovou ZUŠ a čp. 23 na Mírovém náměstí. Prostor proluky prochází kompletní revitalizací v pobytovou a odpočinkovou zónu kombinovanou se sezónním posezením kavárny a příležitostným pořádáním menších akcí pro veřejnost. Cílem realizace zelené stěny je zlepšení mikroklimatu Mírového náměstí, kde absentuje vzrostlá zeleň. Stěna by měla být řešena jako modulární (forma boxů nebo truhlíků) a celoročně zelená. Budova základní umělecké školy je součástí městské památkové zóny a celá fasáda je výrazně pohledově uplatněna. Součástí zakázky bude proto rovněž zajištění souhlasné závazného stanoviska státní památkové péče a případného opatření stavebního úřadu dle platné legislativy. Do fasády historické budovy musí být zasahováno tak, aby byla poškozena pouze nezbytně nutná část. Konstrukce a samotná zelená stěna nesmí bezprostředně přiléhat na fasádu. Realizace zelené stěny je předpokládaná po odevzdání dokumentace schválené dotčenými orgány a stavebním úřadem na jaře roku 2023. Součástí zakázky je i údržba po dobu 5 let.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.07.2022