Veřená zakázka

Předběžná tržní konzultace - Dodávka regálů pro depozitář Bory 16

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Nábytek
Nábytek ->  Kancelářský
Nábytek ->  Ostatní Materiál, součástky a náhradní díly
CPV kódy:
39151100-6 - Regály
Popis:

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“) v současné době připravuje zadávací podmínky pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka regálů pro depozitář Bory 16“, jejímž předmětem plnění bude dodávka a instalace kompaktních posuvných a stacionárních regálových systémů pro deponování knihovního fondu (dále jen „veřejná zakázka“). Regály budou umístěny v nově vybudovaném depozitáři Bory 16. Podrobný popis zadavatelem požadovaných regálů je uveden v příslušné příloze této výzvy.
S ohledem na skutečnost, že má zadavatel zájem na tom, aby zadávací podmínky a následně dodaný předmět plnění veřejné zakázky co nejvíce odpovídaly představám a potřebám zadavatele, současně aby bylo řešení předmětu plnění veřejné zakázky pro zadavatele co nejekonomičtější, a dále, aby byly zadávací podmínky nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl se zadavatel využít institutu předběžné tržní konzultace v souladu se zněním § 33 ZZVZ.
Pro vyloučení případných pochybností zadavatel uvádí, že tato výzva - pozvánka se vztahuje výlučně k předběžné tržní konzultaci ve smyslu § 33 ZZVZ, tj. nejedná se o výzvu k vyjádření předběžného zájmu ve smyslu § 58 odst. 2 a 5 ZZVZ, rovněž se nejedná o výzvu k podání nabídky do zadávacího řízení.
Pozvánku a technické informace k předběžné tržní konzultaci naleznete ve složce Veřejné dokumenty.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    23.04.2021