Veřená zakázka

Pravostranný přítok Křetínky v Letovicích – zkapacitnění trubního propustku na ulici Podlesí

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba odlehčovacího dvojitého betonového žlabu v blízkosti a návaznosti na stávající propustek DN 800 v ulici Podlesí v Letovicích. Stávající propustek zůstane zachován v plném rozsahu, současně bude vyspraven ( očištěné, nové vyspárování) a stabilizován jeho vtok. Výtok bude opevněn kamenným záhozem 80-200kg a to v rozsahu od vyústění propustku po zaústění do stávajícího toku Křetínky.
Zkapacitnění je řešeno jako výstavba nového objektu – dvojitého železobetonového žlabu pro zkapacitnění – převedení vody z koryta pravostranného přítoku (Zábludovský potok) do toku Křetínka přes těleso stávající místní komunikace, a to v těsné blízkosti stávajícího trubního propustku.
Nový objekt bude vystavěn z vodostavebního betonu jako dva železobetonové žlaby. Pro zajištění pojízdné plochy budou do žlabů v jejich koruně osazeny vysokozátěžové ocelové rošty vč. žebrovaného lechu o šířce 1000 mm pro bezpečnější a pohodlnější pohyb pěších.
Celková kapacita stávajícího trubního propustku DN 800 a nově vybudovaného odlehčovacího koryta zjistí neškodné převedení vody o celkovém průtoku Q20= 6m3/s.
Součástí předmětu plnění je i provedení přeložky vodovodu a plynovodu, které musí věcně a časově předcházet samotné výstavbě nového odlehčovacího dvojitého žlabu.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  03.05.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  20.05.2022