Veřená zakázka

Pravidelná revize VT JAKUB, vnitřní lezecké stěny a školení osob

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklidStavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Správa a údržba, úklid ->  Ostatní
CPV kódy:
45236119-7 - Opravy na sportovištích
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též "VZMR") je nákup služby, provedení revize VT JAKUB, revize vnitřní lezecké stěny a školení osob k provádění kontrol VT JAKUB, dále specifikováno v zadání této VZMR. Provedení služby bude vybraným dodavatelem realizováno jako celek v souladu s podmínkami stanovenými ve Smlouvě, jejíž návrh je nedílnou součástí zadávacích podmínek (dále též „Smlouva“). Podáním nabídky dodavatel stvrzuje, že souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany (v aktuálním znění uveřejněny na profilu zadavatele) a že akceptuje zadávací podmínky. Postup podávání nabídek je stanoven Provozním řádem elektronického nástroje.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.06.2024