Veřená zakázka

Praní a čištění prádle

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Úklid
CPV kódy:
98310000-9 - Praní a čištění
Popis:

Jedná se o praní a čištění prádla v průběhu roku 2024 do 30.3.2026 dle popisu v závazné cenové nabídce, kterou řádně vyplňte a přiložte k VŘ. Počty uvedeného prádla jsou pouze orientační a vycházejí z objemu vypraného a vyčištěného prádla v minulých letech. Poskytovatel služby je povinen dodržet veškeré pokyny a návody dle technických norem dané výrobcem součástek. Plnění služby bude prováděno postupným poskytováním dílčích služeb podle objednávek dílčího plnění v průběhu let 2024 až 30.3.2026. Četnost svozů bude 1 x za 14 dní, popřípadě po vzájemné domluvě. S vybraným uchazečem bude uzavřena rámcová dohoda na rok 2024 do 30.3.2026. Ceny uvedené ve VZ musí zůstat neměnné po celé kalendářní roky 2024 až 30.3.2026. Zadavatel si vyhrazuje právo k objasnění nebo doplnění údajů přiměřeně ustanovení § 46 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Návrh smlouvy je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh musí uchazeč doplnit, podepsat oprávněnou osobou a vrátit zpět jako přílohu. Při zadání části VZ subdodavateli, je uchazeč povinen na tuto skutečnost upozornit zadavatele při podání nabídky a na vyzvání zadavatelem zaslat identifikační údaje tohoto subdodavatele. Finanční limit této zakázky je 440 000,00 Kč včetně DPH.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.02.2024