Veřená zakázka

Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku České Budějovice

Číslo ve věstníku:
Z2021-007736
Druh zadávacího řízení:
Předběžné oznámení (výzva)
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Ostatní
CPV kódy:
85147000-1 - Závodní zdravotní péče
Popis:

Předmětem veř. zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstn. zadavatele (dále "PLS") pro územ. celek České Budějovice. Zajišt. PLS bude zahrnovat provádění lékařs. prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišť. PLS (tj. zejména porad. činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s orgánem ochrany veřej. zdraví). S dodavatelem, který podá nejvhod. nabídku, zadavatel uzavře smlouvu s platností 4 roky. Zakázka bude zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ). Zadavatel hodlá využít předběž. oznámení jako výzvu k vyjádření předběž. zájmu dodavatelů o účast v zad. řízení a rovněž k seznámení dodavatelů s místy, v nichž potřebuje zadavatel zajistit ordinace lékařů poskyt. PLS vč. získání zpět. vazby od potenc. dodavatelů, zda jsou schopni na potřeby zadavatele reagovat. Dodavatelé, kteří vyjádří předběžný zájem, budou k podání nabídky vyzváni, Výzva k pod. nabídky bude rovněž zveřejněna na profilu zadavatele a oznámení o zah. zadávacího řízení zveřejněno ve Věstníku veř. zakázek.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny: