Veřená zakázka

JI - Zajišťování pracovnělékařských služeb pro ÚP ČR – KrP v Jihlavě - III

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Ostatní
CPV kódy:
85147000-1 - Závodní zdravotní péče
Popis:

a) provádění pracovnělékařských prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci podle § 9 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), tj. vstupních, periodických a mimořádných a prohlídek, pro zaměstnance Zadavatele, kteří při plnění služebních či pracovních povinností používají (řídí) motorová vozidla Zadavatele, přičemž tato činnost není zaměstnanci Zadavatele vykonávána jako obvyklá součást výkonu jejich práce, avšak v rámci této činnosti bývají do místa výkonu práce přepravovány další osoby (Příloha č. 2 část II. odst. 5 k vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách), b) pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce za účelem zjišťování a hodnocení rizikových faktorů podle § 2 písm. c) odst. 1, 3 a 4 vyhlášky č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče) [pravidelný dohled prováděn jedenkrát za 2 kalendářní roky, tj. dvakrát za dobu plnění této veřejné zakázky], c) komplexní organizace pracovnělékařských služeb spočívající zejména v organizování a administraci pracovnělékařských prohlídek, objednávání zaměstnanců Zadavatele k těmto prohlídkám a předávání pokynů a podkladů k provedení prohlídek, zpřístupnění podpory informačního systému (zpřístupnění webového rozhraní informačního systému), vedení lhůtníku prohlídek a dohledu na pracovištích, sledování a předávání informací o legislativních změnách v oblasti pracovnělékařských služeb, provádění poradenských a konzultačních činností, zpracování návrhu vybavení pracoviště prostředky pro poskytování první pomoci pro pracoviště Zadavatele, provádění školení první (předlékařské) pomoci pro vybrané zaměstnance Zadavatele (e-learning) [školení prováděno jedenkrát za 2 kalendářní roky, tj. dvakrát za dobu plnění této veřejné zakázky].

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.02.2021