Veřená zakázka

Pracovnělékařské služby pro Ústředí a Územní pracoviště v hl. m. Praze

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Ostatní
CPV kódy:
85147000-1 - Závodní zdravotní péče
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pracovnělékařských služeb dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro zadavatele, a to pro pracoviště Ústředí a Územní pracoviště v hl. m. Praze, sídlo: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2, v rozsahu: a) pracovnělékařské prohlídky: vstupní, periodické mimořádné, výstupní a hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání b) poradenství - zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, školení v poskytování první pomoci. c) dohled - pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.10.2022