Veřená zakázka

Posouzení možnosti realizace nástavby akreditovaného archivu v budově ČÚZK

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
OstatníProjekty a studie
CPV kódy:
71242000-6 - Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je posouzení možnosti realizace nástavby sekce A budovy ČÚZK pro potřeby Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, jedná se o akreditovaný archiv. Přístavba by měla mít maximálně dvě patra a minimálně jedno patro. Nedílnou součástí předmětu zakázky bude především statické posouzení, včetně stavebně technického průzkumu a geologického průzkumu prováděného při stavebně technickém průzkumu a jednání s dotčenými úřady o možnosti a podmínkách umístění stavby. Blíže je předmět veřejné zakázky vymezen v ZD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    20.04.2021