Veřená zakázka

Poskytování služeb servisní podpory pro ekonomický informační systém EIS JASU

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Opravy, revize a servis
CPV kódy:
72267100-0 - Údržba programového vybavení pro informační technologie
Popis:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami poskytování servisní podpory stávajícího ekonomického informačního systému pro zajištění ekonomické agendy (dále také „EIS JASU“ nebo „Systém“) a poskytnutí souvisejících služeb dle specifikace služeb, která je přílohou č. 1 Výzvy. Podáním nabídky účastník potvrzuje, že jím nabízené služby splňují požadavky uvedené v zadávacích podmínkách a odpovídá za to, že nabízené služby k EIS JASU splňují veškeré požadavky zadavatele, které jsou uvedeny v příloze č. 2 Závazném návrhu smlouvy a jeho přílohách, a zavazuje se toto plnění poskytnout.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    15.08.2022