Veřená zakázka

Poskytování služeb pronájmu a kompletního servisu operačního prádla

Číslo ve věstníku:
Z2022-016943
Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Správa a údržba, úklid
Správa a údržba, úklid ->  Úklid
CPV kódy:
98310000-9 - Praní a čištění
Popis:

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb pronájmu a kompletního servisu operačního prádla, jeho veškeré údržby (praní, žehlení, opravy) a obměny operačního prádla a s operačním prádlem spojenou logistiku, tj. odvoz a dovoz operačního prádla, rozvoz čistého operačního prádla na jednotlivé kliniky v sídle zadavatele („dodací místa“) a odvoz použitého operačního prádla z těchto dodacích míst, a to manipulační a dopravní technikou a personálem vybraného dodavatele a při dodržení hygienických norem stanovených vyhláškou 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, v platném znění. Operačním prádlem se pro účely této veřejné zakázky rozumí operační haleny a operační kalhoty (dále také jen „prádlo“). Veškeré dodávané kusy prádla budou opatřeny elektronickým čipem. Součástí předmětu plnění je také: - zajištění komplexního systému elektronických objednávek prádla

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  02.05.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  07.06.2022