Veřená zakázka

Poskytování služeb jazykové výuky zaměstnanců ústředí AOPK ČR - opakované řízení

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Vzdělávání a konference
CPV kódy:
80580000-3 - Poskytování jazykových kurzů
Popis:

Předmětem této zakázky je zajištění jazykové výuky pro zaměstnance Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „AOPK“) k získání a udržení jazykové kvalifikace (nejedná se o jazykovou výuku vedoucí k certifikované zkoušce). Tato činnost zahrnuje: a) zajištění skupinové jazykové výuky dle požadavků zadavatele, vyučovacími jazyky budou převážně anglický jazyk (80 %) a německý jazyk (20 %), případně další dle požadavku zadavatele (ruský, španělský, francouzský, italský); b) u vybraných zaměstnanců komplexní zajištění složení standardizované zkoušky (dále jen „zkouška“) z anglického jazyka (stupeň znalostí 2. dle seznamu standardizovaných zkoušek) ve smyslu jazykové kvalifikace v návaznosti na předsednictví ČR v Radě EU v roce 2022. Složení této zkoušky nepředchází jazyková výuka zaměstnanců přihlášených na zkoušku. Jedná se pouze o zajištění samotné zkoušky. c) zajištění souvisejících podpůrných služeb (provedení jazykového auditu u všech účastníků jazykové výuky před zahájením jazykové výuky, průběžné jazykové audity účastníků jazykové výuky po každém semestru. Administrace související se zajištěním jazykové výuky). Bližší informace viz příloha č. 1 této výzvy – Návrh smlouvy včetně příloh.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.10.2021