Veřená zakázka

Poskytování právního poradenství v oblasti zadávání veřejných zakázek

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Poradenské, právní a tlumočnické služby
CPV kódy:
79100000-5 - Právní služby
Popis:

Zadávací řízení je realizováno především za účelem poskytování právních služeb a poradentství v oblasti práva veřejného investování, tedy především v oblasti veřejných zakázek a souvisejícího poradenství a administrativních činností. Zadávací řízení ve zjednodušeném režimu bylo v souladu s § 129a odst. 1 ZZVZ zahájeno dne 27. 3. 2024 odesláním předběžného oznámení k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ, kterým zadavatel vyzval potenciální dodavatele k projevení předběžného zájmu. Zadavatel si v předběžném oznámení vyhradil, že k podání nabídky jsou oprávněni pouze ti dodavatelé, kteří ve stanovené lhůtě vyjádřili svůj předběžný zájem. Zadavatel tedy nepřijme nabídky těch dodavatelů, kteří ve stanovené lhůtě nevyjádřili předběžný zájem. Zadavatel tímto vyzývá všechny dodavatele, kteří vyjádřili předběžný zájem, k podání nabídky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    26.07.2024