Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Posílení kapacity a zabezpečenosti východočeské vodárenské soustavy Náchod - Hradec Králové

Číslo ve věstníku:
Z2020-037388
Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky je nová stavba vodojemu SO 04 VDJ Branka III v k.ú. Náchod a v k.ú. Vysokov, přičemž součástí stavby je přítok a odtok do vodojemu v délce 1,3 km TLT DN 600, stavební a technologické úpravy SO 05 VDJ Teplice nad Metují v k.ú., stavební a technologické úpravy SO 06 Prameniště Na Plachtách v k.ú. Police nad Metují, dále stavební a technologické úpravy SO 07 Zdroj Petrovičky v k.ú. Velké Petrovice a stavební a technologické úpravy SO 08 Zdroj NV12 Bezděkov nad Metují. Předmět plnění je blíže specifikován v PD ve stupni pro provádění stavby a dále v soupisu prací, dodávek a služeb s adresným výkazem výměr, které jsou nedílnou součástí ZD (viz příloha č. 4 a č. 5 ZD).

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 26.10.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 23.11.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.