Veřená zakázka

Portál pro diseminaci výsledků statistických úloh ČSÚ a webová aplikace pro prezentaci výsledků SLDB 2021

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
72420000-0 - Vývojové internetové služby
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření Portálu pro prezentaci výsledků SLDB 2021 a pro diseminaci výsledků statistických úloh ČSÚ (dále také jako „PDI“ nebo „Portál diseminace informací“). Diseminací dat se rozumí různé formy prezentace výsledků, od poskytnutí dat různým skupinám uživatelů v definovaných formátech prostřednictvím rozhraní pro stažení až po webovou prezentaci dat v tabulkové, geografické či grafické podobě (různé typy grafů a diagramů, kartodiagramy atd.). Jednotlivé formy diseminace budou zajišťovány samostatnými systémy nebo aplikacemi (nástroji diseminace), které budou v rámci PDI průběžně rozvíjeny, doplňovány nebo nahrazovány, a to ve formě „zásuvných modulů“. Datovými zdroji pro jednotlivé formy diseminace mohou být interní datové zdroje zadavatele i externí datové zdroje dalších subjektů. Předmět plnění bude realizován prostřednictvím dvou smluv, a to smlouvy o dílo na vytvoření PDI a servisní smlouvy, na jejímž základě budou po dokončení aplikace v souladu se smlouvou o dílo poskytovány služby podpory a rozvoje PDI.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    01.11.2021