Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Pořízení technologie do společnosti EKOMONT Holding s.r.o.


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Hlavní město Praha

Popis:
1) Identifikace zadavatele (název, sídlo, IČ, oprávněná osoba)
EKOMONT Holding s.r.o.
Skalice 116, 503 03 Skalice
CZ61466816
Petr Veselý a Richard Svoboda, jednatelé

Zastoupení zadavatele v zadávacím řízení:
EU LEGAL ADVISORY, s.r.o
Vladislavova 250
397 01 Písek
(Technologické centrum Písek – šedivá budova)
IČ: 29377099
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
email: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info
2) Název zakázky
Pořízení technologie do společnosti EKOMONT Holding s.r.o.

3) Druh zakázky
Dodávky

4) Předmět zakázky
Předmětem zakázky je dodávka technologie a to A - CNC pracoviště pro zpracování materiálu bez tepelného ovlivnění a B - Laseru pro trubky a profily
Podkladem pro vypracování nabídky je technická specifikace, která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako příloha č. 1. pro každou část zakázky
Uchazeč ve své nabídce předloží specifikaci zařízení dle přílohy č. 1 Technická specifikace, ze které bude patrné, že požadované parametry jím nabízené plnění splňuje.
Pokud nabídka uchazeče nebude splňovat minimální požadavky definované v příloze č. 1 Technická specifikace, bude to důvodem pro vyřazení nabídky z dalšího hodnocení a vyloučení uchazeče z účasti ve výběrovém řízení.
Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení!
Jsou-li v ZD nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
Zadavatel umožňuje dílčí plnění: ANO

5) Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro předkládání nabídek končí dne 22. 03. 2021 v 14:00
Nabídky budou doručeny na adresu:
Skalice 116, 503 03 Skalice

6) Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osoba: Mgr. Luboš Novosad
Telefon: +420 775 437 017
E-mail: lubos.novosad@vyberove-rizeni.info


7) Další (nepovinné) informace
Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 22.03.2021 (14:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.