Veřená zakázka

Pořízení přístrojové techniky pro laboratoře - II

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Přístroje
CPV kódy:
33100000-1 - Zdravotnické přístroje
Popis:

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 3 části v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ, a to: ČÁST 1: Šokový zmrazovač (interní číslo VZ: 2022_056_01_00) ČÁST 2: Velkoobjemová centrifuga (interní číslo VZ: 2022_056_02_00) ČÁST 3: Automatický imunohematologický analyzátor (interní číslo VZ: 2022_056_03_00) Podrobná technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 a) až c) – Technická specifikace pro část 1, 2 a 3. Přístroje musí splňovat minimální technické podmínky specifikované zadavatelem v technické specifikaci pro jednotlivé části veřejné zakázky. Součástí dodávky pro části část 1, 2 a 3 je rovněž: - doprava, - instalace, - zprovoznění, - instruktáž dle § 41 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů ev. dle § 41 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, - záruční servis v délce minimálně 24 měsíců, - předání dokladů, které se k dodanému zboží vztahují (dodací list, návod k obsluze v českém jazyce /papírová verze i verze na CD/, certifikát CE event. prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, protokol o instruktáži dle § 41 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů ev. dle § 41 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů; - dodavatel je povinen ve své nabídce uvést, zda instalace a provoz předmětu plnění vyžaduje splnění zvláštních podmínek ze strany zadavatele (např. z hlediska požadavků na kapacitu inženýrských sítí - tj. el. přívod, dodávky vody, medicinálních plynů atd.) a pokud ano, uvést detailně tyto podmínky, - v případě požadavku v oblasti informačních technologií např. požadavky na HW, SW, datovou síť apod. je povinen dodavatel specifikovat oblasti a potřeby dodávaného zařízení nebo SW ve vztahu k informačním technologiím zadavatele v předložené nabídce. Požadavky týkající se implementace dodávaných technologií do sítě zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 6 a) – c) ,,Informace pro implementaci dodávaných technologií do sítě zadavatele“. Zadavatel požaduje dodávku nových přístrojů, nepřipouští možnost dodávky repasovaných přístrojů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  10.11.2022
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  12.12.2022