Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Pořízení pilovrtacího centra


Kategorie

Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje

Lokalita:

Ústecký kraj

Popis:
Předmětem zakázky je dodávka technologického vybavení do společnosti SCARPA INVEST, s.r.o., a sice 1 ks pilovrtacího centra s řídicím systémem a příslušenstvím, které bude splňovat parametry uvedené v zadávací dokumentaci k tomuto výběrovému řízení.

Dodávka bude zahrnovat specifikované technologické řešení včetně řídícího systému a hmotného příslušenství, dopravu na místo realizace zakázky, instalaci a zprovoznění tamtéž. Tam, kde je odkazováno na konkrétní předmět, nevede toto ke zvýhodnění určitých výrobků nebo dodavatelů, nebo naopak jejich vyloučení. Přesto, poptávané plnění musí být kompatibilní se stávajícími systémy zadavatele. Tato skutečnost vychází z požadavku zadavatele, že tam, kde by bylo nabízené plnění nekompatibilní s již používanými zařízeními či systémy, by jeho přizpůsobení provozu zadavatele působilo mimořádné obtíže.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky ani dílčí plnění předmětu zakázky.

Zadavatel upozorňuje, že se nejedná o zadávací řízení dle Zákona o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Nabídky podávejte v českém, slovenském, anglickém nebo německém jazyce.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 22.07.2020 (14:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.