Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Pořízení nádob na separovaný odpad a kompostérů – Městys Škvorec


Kategorie

Odpadové hospodářství, ekologie
Odpadové hospodářství, ekologie ->  Dopravní prostředky a příslušenství

Lokalita:

Středočeský kraj

Popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nádob na odpady, tj. dodávky nádob na třídění odpad, kompostérů a nádoby na textil. Zakázka je dělena na dvě samostatné části, jak je níže uvedeno:
1. Část veřejné zakázky s názvem: „Pořízení nádob na separovaný odpad - Městys Škvorec“
Číslo projektu je: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0012187
2. Část veřejné zakázky s názvem: „Kompostéry pro občany městyse Škvorec“
(číslo projektu zatím nepřiděleno) HASH kód: 136RGBP

Další požadavky na plnění veřejné zakázky:
1. Specifikace jednotlivých dodávek v jednotlivých částech veřejné zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace pro každou část veřejné zakázky zvlášť. Parametry jednotlivých dodávek v jednotlivých částech veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální parametry, kdy povinností dodavatele je splnit veškeré parametry v příslušné části veřejné zakázky, do které dodavatel podává svou nabídku.
2. Vybraný dodavatel bude povinen dodat nádoby do domácností jednotlivých občanů v rámci Městysu Škvorec. Povinností vybraného dodavatele bude předat Zadavateli veškeré doklady k nádobám, tj. záruční listy, případné atesty, návody k obsluze apod.
3. Vybraný dodavatel je povinen dodat zcela nové zboží, v 1. jakosti provedení, provést montáž nádob.

Dodavatelé mohou podávat svou nabídku do každé části veřejné zakázky, nebo do obou částí veřejné zakázky, zcela dle své volby. Zadavatel uzavře na každou část veřejné zakázky kupní smlouvu s jedním vybraným dodavatelem. Každá část VZ je samostatnou veřejnou zakázkou.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 13.03.2020

Lhůta pro podání nabídek do: 31.03.2020 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.