Veřená zakázka

Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení - XXIV

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zdravotnictví, sociální služby
Zdravotnictví, sociální služby ->  Přístroje
CPV kódy:
33100000-1 - Zdravotnické přístroje
Popis:

Předmětem veřejné zakázky „Pořízení lékařské technologie a interiérového vybavení“ (dále též „VZ“) je dodávka nových zdravotnických přístrojů, nábytku a dalšího vybavení a zařízení v souvislosti s realizací stavby „Karlovarská krajská nemocnice a.s. - nemocnice v Chebu - Dokončení revitalizace areálu nemocnice v Chebu“ a to v rozsahu specifikovaném zadávací dokumentací (dále též "ZD"). VZ je v souladu s § 18 odst. 2 ZZVZ členěna na části dle příslušné klasifikace CPV a dále rovněž u některých dodávek dle jejich jednotlivých druhů.
Předmětem tohoto zadávacího řízení je Část 52 a 53 veřejné zakázky:
Část 52 veřejné zakázky - Zdravotnické přístroje TP1
TP-5220 Myčka/dezinfektor endoskopů
T-5230 Myčka/dezinfektor endoskopů manuální
T-0809 Systém videoendoskopický vč. oplachové pumpy a endoskop. vozíku
T-0811 Videokolonoskop
Část 53 veřejné zakázky - Zdravotnické přístroje TP2
TP-5254 Vyplachovač a desinfektor ložních mís
Předmět plnění zahrnuje jak dodávku zdravotnických přístrojů, vybavení a zařízení s požadovanými technickými parametry do místa určení, tak jejich montáž, instalaci, konfiguraci, ekologickou likvidaci obalů a odpadu, uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a instruktáž obsluhy osobou k tomu oprávněnou. Dodavatel dopraví, složí a instaluje dodávané zdravotnické přístroje, vybavení a zařízení až na konkrétní místo určení v souladu s příslušnou projektovou dokumentací.
Předmět plnění zahrnuje rovněž poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty.
Dodavatel je oprávněn podat nabídku na jednu, více nebo všechny části veřejné zakázky.
Podrobný rozsah dodávky a podmínky plnění jsou uvedeny v ZD.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    19.08.2021