Veřená zakázka

Pořízení fotovoltaického systému pro společnost Stack Assets a.s. - Projekt 1

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
09331200-0 - Solární fotovoltaické moduly
Popis:

Předmětem plnění je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny o instalovaném výkonu 377,85 kWp na střechy stáva-jících hal a ostatních provozních objektů objednatele včetně bateriového úložiště o celkové kapacitě 1,8888 MWh a vy-budování komplexního řídicího systému včetně všech dalších technologických zařízení potřebných pro správnou funkci systému. Podrobný popis a specifikace předmětu plnění jsou uvedeny v Projektové dokumentaci pro výběr Dodavatele, Technic-ké specifikaci a Smlouvě o dílo, které jsou Přílohami Zadávací dokumentace. Účastník ve své nabídce předloží řádně oceněný výkaz výměr.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.08.2022