Veřená zakázka

POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU PRO SLUŽEBNÍ ÚČELY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Auto-moto, doprava
Auto-moto, doprava ->  Dopravní prostředky
Dopravní prostředky ->  Osobní
CPV kódy:
34110000-1 - Osobní vozidla
Popis:

1. Předmětem veřejné zakázky je pořízení 1 ks nového ekologického osobního služebního vozidla – kategorie M1 bílé barvy s elektro pohonem pro potřeby Města Valašské Meziříčí.
2. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky vyplývá z přílohy č. 1 této
výzvy k podání nabídky – Technická specifikace
3. Nedílnou součástí nabídky je také předložení technické specifikace účastníkem nabízeného elektromobilu (Účastník vyplní přílohu č. 2 této výzvy).
4. Veškeré prvky a součásti dodávky (materiály, výrobky a zařízení) musí splňovat, kromě požadavků zadavatele uvedených v technické specifikaci, také požadavky obecně závazných technických podmínek a podmínek uvedených v právních a technických předpisech, ČSN a EN.
5. Součástí předmětu plnění (součástí nabídkové ceny) je také zajištění:
• dopravy předmětu zakázky na místo plnění,
• předvedení funkčnosti předmětu zakázky,
• uvedení předmětu zakázky do provozu dle platných právních předpisů,
• provedení základního zaškolení obsluhy.
6. Bližší specifikace předmětu zakázky dále vyplývá ze smlouvy, která je přílohou této výzvy. Tento návrh smlouvy obsahuje závazné podmínky pro účastníka. V uvedeném návrhu smlouvy účastník doplní chybějící údaje. Doplněný návrh smlouvy účastník podepíše a učiní součástí své nabídky.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    11.11.2022