Veřená zakázka

Pořízení elektrické rolby na úpravu ledové plochy

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Ústecký kraj
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
37481000-3 - Stroje na úpravu ledových ploch
Popis:

Předmětem zakázky je koupě nové elektrické rolby na úpravu ledové plochy; podrobněji viz specifikace v příloze č. 4 této zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) – Kupní smlouva. Zadavatel stanoví technické podmínky dle § 89 a násl. zákona jakožto minimální v příloze č. 4 ZD – Kupní smlouva.
Nový stroj bude tovární výroby, dodaný výrobcem nebo akreditovaným dodavatelem daného výrobce.
Zadavatel požaduje splnit technické podmínky ve 100%, tzn. že nesplnění min. 1 kriteria bude důvodem k vyřazení uchazeče. Splnění požadavků požaduje zadavatel doložit příslušnými dokumenty (např. technický popis, technická dokumentace, osvědčení o způsobilosti atd.) nebo čestným prohlášením. Vítězný uchazeč doloží před podpisem smlouvy originály nebo ověřené kopie těchto dokladů v případě, že je nedoložil v nabídce.
Splnění minimálních technických požadavků bude zároveň doloženo prostřednictvím čestného prohlášení, které je součástí zadávací dokumentace – příloha č. 3 jako čestné prohlášení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

  Termíny:

 • calendar_today 
  Datum zahájení zakázky:
  08.06.2021
 • calendar_today 
  Lhůta pro podání nabídek do:
  24.06.2021