Veřená zakázka

Pořízení čepic pro hudebníky HS

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Oděvy, textil
CPV kódy:
18443340-1 - Čepice
Popis:

Předmět veřejné zakázky: Detailní popis je uvedený v příloze č. 1 Zadavatel požaduje po zájemci v rámci výběrového řízení s nabídkovou cenou předložit níže uvedené vzorky výrobků: - 1 ks čepice pro hudebníky ve velikosti 57. Požadovaný materiál vyrobit a dodat v souladu s technickou specifikací. V případě, že zájemce o veřejnou zakázku zvítězí ve výběrovém řízení, stane se výše uvedený vzorek součástí dodávky prodávajícího, a tudíž se nevrací. Vzorek bude po vyhodnocení výběrového řízení v případě nevybrání zaslán zpět zájemci o VZ. Společně s dodávkou vzorku v rámci výběrového řízení zadavatel požaduje po zájemci: a) Materiálové listy dokládající materiálové složení základního i doplňkového materiálu. b) Prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku podle zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s odkazy na podkladové dokumenty předložit v originále v českém jazyce, nebo v cizojazyčném originálu včetně překladu do českého jazyka. Prohlášení o obecné bezpečnosti výrobku musí obsahovat název dodávaného zboží. Čestná prohlášení včetně materiálových listů musí být opatřeny razítkem a podpisem zájemce o veřejnou zakázku. Čestná prohlášení musí obsahovat název požadovaného zboží (výrobků). Vzorky zaslat nejpozději však do 12.4.2023 do 15.00 hod.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.04.2023