Veřená zakázka

Ponechání dřevní hmoty - Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Zemědělství, lesnictví a krajinářství
CPV kódy:
77200000-2 - Služby v oblasti lesnictví
Popis:

Zadavatel má v úmyslu realizovat odkornění ve vybraných porostech – lesních úsecích. Vzhledem k povaze projektu zadavatel předpokládá odkornění v každém roce, přičemž předpokládané množství vždy na dané části je uvedeno v zadávací dokumentaci. Podrobné podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je součástí zadávací dokumentace. Vzhledem k povaze zakázky připustila Správa Krkonošského národního parku plnění zakázky po částech – jedná se o 7 části. Předmět zakázky je součástí projektu Obnova samořídících funkcí lesních ekosystémů KRNAP v podmínkách trvající imisní zátěže, konkrétně se jedná o cíl č. 4, kterým je zajištění dostatečného množství tlejícího dřeva v různých stádiích rozkladu jako biotopu pro velké množství organismů.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    16.06.2020