Veřená zakázka

Pomocný startovací zdroj

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronikaMateriál, součástky a náhradní díly
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Elektronika
CPV kódy:
31158100-9 - Nabíječky baterií
Popis:

Jedná se o nákup 1 ks pomocného startovacího zdroje a 2 ks náhradních baterií pro VÚ 2120 Pardubice, dle specifikace zakázky v příloze č. 1. V případě technických dotazů kontaktujte prap. Vladimíra Šubrta tel. 602 440 458 . Vyplněný návrh objednávky spolu s přílohou č.1 musí být přiložen k cenové nabídce uchazeče při podání nabídky! Nabídka, bez řádně vyplněné přílohy a jednatelem společnosti podepsaným návrhem objednávky, nebude akceptována a uchazeč bude vyřazen. Do vaší celkové nabídkové ceny započítejte veškeré výdaje pro prodej a dodání zboží, včetně dopravy. Nabídnutá cena bude cenou konečnou a neměnnou. Součástí vaší nabídky musí být též výpis z Obchodního nebo Živnostenského rejstříku ve formátu PDF který nesmí být starší 90 dnů ke dni spuštění zakázky. Zakázka je brána vždy jako jeden celek, vaše nabídka musí obsahovat všechny položky ze Specifikace ( Příloha 1) , v případě nedodání byť jediné položky je považována za neúplnou a uchazeč bude vyřazen. Zboží dodat k VÚ 2120 Pardubice, Semtín č.p.188, 530 02 Pardubice v pracovních dnech v době Po-Čt 7:00-14:00, pá 7:00-12:00. Termín závozu oznámit telefonicky předem. Doprava je na náklady prodávajícího. Pokud termín plnění připadá na sobotu, neděli, nebo svátek, počítá se jako nejzazší termín plnění ( dodání) následující pracovní den. Uchazeč je povinen dodat zadavateli zboží nové, doposud nepoužité, odpovídající platným technickým, bezpečnostním a hygienickým normám a předpisům výrobce s doklady od výrobce nezbytnými k převzetí a užívání zboží v českém jazyce. Bez této dokumentace nebude možné zboží převzít. Automatický způsob hodnocení nabídek cestou NEN. Vítězí nejnižší nabídka při dodržení zadávacích podmínek V případě shodnosti nabídek bude veřejná zakázka zrušena a vyhlášena znovu. Příloha č. 1- Specifikace zakázky. Tato příloha je součástí objednávky. Vyplněnou přílohu č. 1 vložte do Vaší nabídky. Nevložení této specifikace do nabídky bude důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.03.2024