Veřená zakázka

Polní cesty C 1 a C 3 - KoPÚ Sedlovice

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Realizace části společných zařízení, a to polních cest označených jako stavební objekt SO 101 polní cesta C 1, stavební objekt SO 103 polní cesta C 3, stavební objekt SO 303 propustek pod cestou C 3, stavební objekt SO 801 výsadba zeleně u cesty C 1 a stavební objekt SO 803 výsadba zeleně u cesty C 3, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Sedlovice. Realizační projekt zpracovala firma Sweco Hydroprojekt a.s., IČ 26475081, Odštěpný závod České Budějovice, Zátkovo Nábřeží 7, 370 21 České Budějovice pod číslem zakázky 41-7124-04-01, na tento bylo vydáno stavební povolení Odborem komunálních služeb a dopravy, oddělením silničního hospodářství, Městského úřadu Prachatice číslo jednací MUPt/02314//2021/03/KSD/Ryb ze dne 10. 03. 2021. Stavební povolení nabylo právní moci dne 10. 4. 2021.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    03.05.2021