Veřená zakázka

POKRAČOVÁNÍ zajištění služeb spočívajících ve správě a řízení zakázky pro investiční akci Revitalizace budovy v ul. Chelčického č.p. 98 v Chomutově

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Předmětem zakázky je poskytnutí následujících služeb správce stavby pro investiční akci „Revitalizace budovy v ul. Chelčického č.p. 98 v Chomutově“.

Předmětem plnění veřejné zakázky je zabezpečení:

a) výkonu činností správce stavby ve smyslu výkonu práv a plnění povinností v rozsahu vyplývajícím ze Smlouvy, Metodiky pro časové řízení a Metodiky pro řízení změn při výstavbě, přičemž tyto dokumenty vychází z Českého smluvního standardu (ČSS)

b) výkonu činností technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů)

Důvod vypsání veřejné zakázky

Veřejná zakázka je vypsána v souvislosti s probíhající realizací investiční akce „Revitalizace budovy v ul. Chelčického č.p. 98 v Chomutově“.
V návaznosti na vážné statické problémy budovy, které vyvstaly během realizace a generují obrovské vícepráce, a z toho vyplývající potřebu posunutí termínu realizace stavby, kdy nelze po původním správci stavby spravedlivě požadovat, aby po dosažení maximální odměny stanovené příkazní smlouvou, vykonával bez nároku na odměnu své povinnosti po dobu předpokládaných dalších 12 měsíců, se smluvní strany dohodly na ukončení stávající příkazní smlouvy a vypsání nového výběrového řízení na výkon činností správce stavby.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    27.09.2023