Veřená zakázka

Pojištění odpovědnosti z provozu plavidel na rok 2022 a 2023

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Finance, pojištění
CPV kódy:
66510000-8 - Pojištění
Popis:

Předmětem zakázky je pojištění odpovědnosti z provozu plavidla v počtu 7. Seznam předmětných plavidel a jejich přesný počet bude nedílnou součástí smlouvy uzavřené s vítězným účastníkem poptávkového řízení. Podklad ke kalkulaci pojistného je přílohou č. 1 této poptávkové dokumentace. Pojištění se vztahuje na území České republiky Spoluúčast na plnění z každé pojistné události činí 0,- Kč Zadavatelem požadovaný minimální limit, který musí krýt pojistná smlouva v případě způsobené újmy je min. 30 mil. Kč. Ujednává se, že se pojištění vztahuje také na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s provozem pojištěného plavidla cestujícímu. V případě újmy způsobené v souvislosti s provozem pojištěného plavidla cestujícímu činí spoluúčast 1 000 Kč. Pojištění se vztahuje i na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný převzal v souvislosti s provozem pojištěných plavidel uvedených v příloze č. 1 za účelem provedení objednané činnosti; pro toto pojištění se v rámci příslušného limitu pojistného plnění pro dané plavidlo uvedeného v příloze č. 1 sjednává sublimit pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč. Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje také na povinnost pojištěného poskytnout náhradu újmy právnické osobě, se kterou je pojištěný majetkově propojen. Pojistitel je povinen v souladu se zákonem vyhotovit potvrzení o době trvání pojištění a škodném průběhu. Platba pojistného bude prováděna jedenkrát ročně v české měně na základě vyúčtování pojistného.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.09.2021