Veřená zakázka

Pohřební služby pro LF MU – rámcová dohoda 2024–2028

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
98371000-4 - Pohřební služby
Popis:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění pohřebních služeb pro potřeby pracoviště Anatomický ústav Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, a to dle platných právních předpisů a ostatních předpisů, včetně zajištění souvisejících služeb.
Předmět veřejné zakázky je dále podrobně specifikován a bude realizován za obchodních a technických podmínek vymezených v návrhu rámcové dohody v příloze A zadávací dokumentace.
Výsledkem výběrového řízení bude uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Rámcová dohoda bude uzavřena s jediným účastníkem s tím, že v ní budou obsaženy a vymezeny všechny podmínky plnění veřejných zakázek zadávaných na základě uzavřené rámcové dohody.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    12.04.2024