Veřená zakázka

Podzemní voda v krystaliniku – geofyzikální měření ve vybraných HG okrscích

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Výzkum a vývoj
CPV kódy:
71351000-3 - Geologický, geofyzikální a jiný vědecký průzkum
Popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby, zadavatel požaduje záruční dobu 12 měsíců. Zadavatel požaduje záruční dobu na odevzdané výstupy a digitální data. Předmětem je geofyzikální měření pro ověření lokalit nových zdrojů podzemní vody ve vybraných HG okrscích, především určení mocnosti sedimentů a zvětralinového pláště krystalinika jakožto možného zásobníku pro akumulaci podzemní vody. Výsledky geofyzikálního průzkumu umožní přesnější sestavení koncepčního geologického modelu, potřebného pro hydrogeologické modelování. Bližší specifikace plnění této veřejné zakázky je uvedena v Příloze 3 (Technická specifikace), Příloze 4 (Smlouva).

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    07.09.2021

Další podobné zakázky:

Název zakázky
Výzkumná podpora SÚRAO pro bezpečnostní hodnocení technického řešení HÚ (podpora bezpečnosti 2) place Celá Česká republika
Výplně a ostatní inženýrské komponenty HÚ place Celá Česká republika
Příprava bezpečnostních rozborů pro periodické hodnocení bezpečnosti provozovaných úložišť radioaktivního odpadu place Celá Česká republika
Hydraulický, hydromorfologický a biologický průzkum změn experimentálních výhonů v roce 2021 - Zlepšení plavebních podmínek na Labi v úseku Ústí n. Labem-státní hranice ČR/SRN - Plavební stupeň Děčín place Celá Česká republika
Geochemické práce na lokalitách Moravský, Chýnovský, Hranický, Javoříčský a Mladečský kras place Celá Česká republika
Aplikace metod satelitní geofyzikální analýzy ve středních Krušných horách place Celá Česká republika
Vytvoření dílčích 3D modelů důlních děl, modelů vlivu poddolování na povrch a Landscape modelů, které budou využity pro konstrukci komplexního 3D modelu ložiskových lokalit Mariánské Radčice a Kaňk place Celá Česká republika
Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi place Celá Česká republika
Kvantifikace zdravotních a ekologických rizik a podpora rehabilitace areálu bývalé rafinerie v Batumi place Celá Česká republika
Služby související s hlubinným průzkumným vrtem place Celá Česká republika