Veřená zakázka

Podpora systému zálohování IBM Spectrum Protect na soudech Východočeské justice

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
IT
IT ->  SW a Informační systémy
CPV kódy:
48710000-8 - Balík programů pro zálohování a obnovu dat
Popis:

Cílem výběrového řízení je v rámci centralizovaného zadávání v režimu veřejné zakázky malého rozsahu formou otevřené výzvy uzavřít rámcovou dohodu o dodávkách služeb pro Krajský soud v Hradci Králové, jeho pobočku Pardubice a 11 okresních soudů v působnosti krajského soudu jako pověřujících zadavatelů (viz Příloha č. 1 zadávací dokumentace – Seznam pověřujících zadavatelů) pro podporu systému zálohování provozovaného na systému IBM Spectrum Protect (dříve též TSM). Plnění této rámcové dohody bude uskutečňováno na základě objednávek objednatele nebo organizací v jeho působnosti specifikovaných v příloze č. 1 rámcové dohody. Rámcová dohoda bude uzavírána na dobu neurčitou, avšak nejdéle do dne, ve kterém celkový objem odebraných služeb dosáhne výše 1 950.000,- Kč bez DPH. Ostatní ujednání jsou zřejmá z návrhu rámcové dohody, která je přílohou této zadávací dokumentace.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.06.2021