Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

Podnikové vzdělávání zaměstnanců firmy GrandVision CZ s.r.o.


Kategorie

Vzdělávání a konference

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění zakázky je zajištění realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance zadavatele, a to v oblastech: A. Manažerské a měkké dovednosti B. Obecné IT dovednosti C. Účetní, ekonomické a právní kurzy D. Rozvojové školení optometrie E. Rekvalifikační kurz – oční optik Podrobná specifikace předmětu plnění včetně obsahové náplně jednotlivých kurzů je uvedena v Příloze č. 1 – Specifikace kurzů, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace. Dodavatel může předložit nabídku buď na dodání všech poptávaných dílčích plnění A. až E., nebo na dodání jen některých či některého dílčího plnění A. až E. Nabídku není možné podat jen na část (na vybraná témata) dílčího plnění. Jak v případě dodání všech dílčích plnění, tak jen některých/některého, je dodavatel povinen splnit všechny požadavky zmíněné v této Zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zadavatel připouští uzavření smlouvy na každé z dílčích plnění A. až E. s jiným dodavatelem (čili až 5 smluv). Pro každé nabízené dílčí plnění je dodavatel povinen podat samostatnou nabídku v samostatné obálce. Zadavatel si vyhrazuje právo nevyčerpat zakázku v celém rozsahu (neobjednat u dodavatele školení v celém předpokládaném rozsahu). V tomto případě bude dodavateli uhrazena odměna v rozsahu skutečně poskytnutých služeb.

Druh zadávacího řízení:
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 30.10.2020 (00:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.