Veřená zakázka

Podklady pro vyhodnocování stavu předmětů ochrany EVL Šumava

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Ostatní
CPV kódy:
79560000-7 - Evidence
Popis:

Předmětem díla bude vytvoření evidence všech platných povolení směřujících k záboru lučních typů přírodních stanovišť (TPS), která jsou předmětem ochrany v EVL Šumava. Dílo bude realizované ve všech částech EVL Šumava, tj. území NP Šumava, CHKO Šumava (vyjma staveb na území CHKO Šumava umístěných v zastavěných územích obcí vymezených v platných územních plánech) a částech EVL Šumava vně hranice CHKO Šumava (ve správě krajského úřadu). Dílo bude realizováno ve spolupráci s příslušnými stavebními úřady. Terénní šetření budou prováděna v případech, kdy bude nutné v terénu ověřit stav či rozsah povoleného záboru dotčených TPS. Realizace veřejné zakázky bude financováno z Národního plánu obnovy – Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (NPO–POPFK), číslo akce: 115V342002001, název akce: Podklady pro vyhodnocování stavu předmětů ochrany EVL Šumava. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č. 1 – Specifikace předmětu plnění.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    21.03.2023